DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Vudal Moogubar
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 24 November 2007
Pages: 48
PDF File Size: 17.54 Mb
ePub File Size: 6.74 Mb
ISBN: 533-7-27774-931-8
Downloads: 61874
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vulkis

Svi zakoni, propisi i sudbeni poslovnici koji su na snazi u Bosni i Hercegovini u trenutku stupnja Ustava na snagu ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s Ustavom, sve dok nadlezno tijelo vlasti Bosne i Hercegovine ne odredi drugacije. Stranke znaju i suglasne su da se te Snage za provedbu mogu sastojati od kopnenih, zracnih i pomorskih postrojbi iz drzava koje su clanice NATO-a i drzava koje nisu clanice NATO-a, razmjestenih u Bosni i Hercegovini kako bi pridonijele osiguranju postovanja odredbi ovog Aneksa.

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: U svrhe ovog sporazuma, slijedeci izrazi imat ce znacenja koja su im ovdje dodijeljena: NATO-u ce biti dopusteno da izravno ugovara s dobavljacima usluga i materijala u Republici Hrvatskoj bez placanja poreza ili carina. Clanovima komisije, kao i njihovim obiteljima, koji nisu drzavljani Bosne i Hercegovine priznat ce se iste povlastice i imuniteti kakve uzivaju diplomatski predstavnici i njihove obitelji temeljem Becke konvencije o diplomatskim odnosima.

Stranke ce reagirati na navodna krsenja odredbi ovog Aneksa postupcima koji su predvidjeni Clankom 8. Vlasti Republike Bosne i Hercegovine prihvatit ce kao valjane, bez placanja pristojbe ili naknade, vozacke dozvole koje osoblju NATO-a izdaju njihove drzavne vlasti.

Mrezne koordinate za te alternativne rute jesu pozivi na karte: Mjere za podregionalnu kontrolu naoruzanja 1 Uvazavajuci vaznost postizanja uravnotezenih i stabilnih razina obrambenih snaga na najmanjem broju koji bi bio u skladu sa sigurnoscu pojedinih Stranka, i shvacajuci da ce uspostava stabilne vojne ravnoteze temeljene na najnizoj razini naoruzanja biti bitan cimbenik u sprjecavanju ponovnog izbijanja sukoba, Stranke ce u roku od trideset 30 dana od stupanja na snagu ovog Aneksa zapoceti pregovore pod pokroviteljstvom OESS-a, kako bi sto prije postigle sporazum o razinama naoruzanja koje su u skladu s tim ciljem.

Izvjesce o rjesenju u pojedinom slucaju, medjutim, moze biti povjerljivo u cjelini ili djelomicno, kad je to potrebno za zastitu ljudskih prava ili ako su se tako sporazumjele i zainteresirane strane. Prilagodjavanje sa strane Stranaka Stranke smiju prilagodjavati granicnu crtu izmedju entiteta samo uz obostranu suglasnost.

  ENGELBART AUGMENTING HUMAN INTELLECT PDF

Predstavnik Visokog predstavnika sudjelovat ce u radu komisije i pruzati savjete, osobito o pitanjima politicko-vojne prirode. Ispraznjeno mjesto u Predsjednistvu doticni ce entitet popunjavati u skladu sa zakonom koji usvoji Parlamentarna skupstina.

Clanovi Komisije mogu se ponovno izabrati na istu funkciju. Mandat komisije bit ce da provede prikupljanje cinjenica i druga potrebna istrazivanja uzroka, tijeka i posljedica nedavnih sukoba, sto je sire i objektivnije moguce, te da priredi izvjesce o svojim nalazima, koje bi bilo dostupno svim zainteresiranim drzavama i organizacijama. Sudjelovat cemo u potpunosti u uspostavi i radu bilateralnog Odbora za kulturnu i obrazovnu razmjenu i u razvoju programa na tom podrucju.

Financije 1 Parlamentarna skupstina svake godine na prijedlog Predsjednistva usvaja proracun koji obuhvaca izdatke potrebne za obavljanje poslova iz nadleznosti ustanova Bosne i Hercegovine i podmirivanje medjunarodnih obveza Bosne i Hercegovine. U provedbi toga prava NATO ce se potruditi u okviru svih razumnih granica s odgovarajucim deutonski Republike Bosne i Hercegovine koordinirati i sporazhm u obzir njihove potrebe i zahtjeve.

Osoblje NATO-a imat ce pravo, zajedno sa svojim vozilima, plovilima, letjelicama i opremom, na slobodan i nesmetan prolaz i nesmetan pristup u cijeloj Hrvatskoj, ukljucujuci hrvatski zracni prostor i teritorijalne vode.

ニュー田代オートキャンプ場 -山梨県道志村 森の中の閑静なキャンプ場- | Mini-Blog HOWTO

Prostorije i oprema, osoblje i troskovi 1 Komisija ce imati odgovarajuce prostorije i opremu, te profesionalno osposobljeno osoblje s iskustvom u administrativnim, bankarskim i pravnim poslovima koje ce joj pomoci pri obavljanju funkcija. Zahtjevi za naknadu stete ili ozljede drzavnom osoblju ili imovini, ili privatnom osoblju ili imovini Republike Bosne i Hercegovine, podnosit ce se preko drzavnih vlasti Republike Bosne i Hercegovine odredjenim predstavnicima NATO-a.

Stranke se takodjer obvezuju da ce razoruzati i raspustiti sve naoruzane skupine civila osim odobrenih policijskih snaga u roku od 30 dana po prijenosu ovlasti. Komisija ce, preko svog osoblja ili za to ovlastene medjunarodne ili nevladine organizacije, imati ovlastenje za pristup pojedinim i svim evidencijama o vlasnistvu u Bosni i Hercegovini, te pojedinim i svim nekretninama smjestenim u Bosni i Hercegovini u svrhu pregleda, procjene i ocjene u svezi s razmatranjem zahtjeva.

Stranke ne smiju poduzeti bilo kakve kaznene akcije protiv osoba koje namjeravaju podnijeti, ili su podnijele, ovakve prijave. Takvi promatraci obvezat ce se na nemijesanje u izborni postupak. Stupanje na snagu Ovaj sporazum stupa na snagu potpisivanjem.

Statuta toga suda ; kao i svim drugim organizacijama kojima mandat u svezi ljudskih prava ili humanitarnog prava dodijeli Vijece sigurnosti Ujedinjenih naroda. Medjunarodna konvencija o zastiti prava svih radnika migranata i pripadnika njihovih obitelji, U ime Republike Srpske htio bih Vas uvjeriti da ce se Republika Srpska drzati svojih obveza sporazu ispuniti svoje obveze u vezi s pristupom i statusom snaga opcenito, ukljucujuci osobito svoje obveze prema NATO-u.

Potvrdjujuci vaznost cjelovitog mirovnog rjesenja za okoncanje tragicnog sukoba u regiji, cast mi je pruziti slijedece jamstvo kako bi se telst taj teksr. Stranke ce dsjtonski koristiti tim privremenim rutama za vojne snage i opremu samo uz ovlastenje te pod kontrolom i upravljanjem IFOR-a. I Stranke mogu zatraziti sastanak Komisije. NATO-u ce biti dopusteno da vodi vlastite telekomunikacijske sluzbe.

  CANON DC310 MANUAL PDF

Na zavrsetku posrednih pregovora o sporazumu o miru za BiH u bazi Wright-Patterson Medjutim, dejtondki izbori odrzat ce se u dejtonsku s Aneksom 3. Stupanje na snagu Ovaj Aneks stupa na snagu potpisivanjem. Sef misije OESS djeluje kao predsjedatelj komisije. Ako to ne bude slucaj, predsjednik i dopredsjednici sastaju se kao komisija i pokusavaju ishoditi suglasnost u roku od tri dana nakon glasovanja.

DEJTONSKI SPORAZUM

Mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti u BiH U roku od sedam dana nakon sto ovaj Sporazum u daljnjem tekstu “Aneks” stupi na snagu, Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska zapocinju, na odogvarajuce visokoj politickoj razini, pregovore pod pokroviteljstvom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u daljnjem tekstu “OESS”kako bi se slozile o nizu mjera za povecanje medjusobnog povjerenja i smanjenje opasnosti od sukoba, u potpunosti se oslanjajuci na becki Dokument o pregovorima o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti OESS-a iz NATO da ce se Republika Hrvatska, kako bi omogucila ispunjenje misije medjunarodnih vojnih provedbenih snaga IFOR o kojima govori Aneks 1A, striktno suzdrzati od upucivanja ili drzanja na drugi nacin, ma kakvih oruzanih snaga ili drugih osoba s vojnim mogucnostima u BiH.

Suradnja Duznosnici i tijela Stranaka, njihovih kantona i opcina, te svaki pojedinac koji djeluje po odobrenju takvog duznosnika ili tijela, moraju u potpunosti suradjivati s komisijom, ukljucujuci pruzanje trazenih obavijesti i drugu pomoc. U provodjenju njegovog mandata, nijedna osoba ili tijelo bilo koje Stranke ne moze utjecati na njegovu funkciju.

Slijedece se odredbe odnose na Fazu I i II: Vlasti Republike Bosne i Hercegovine olaksat ce svim primjerenim sredstvima sve pokrete osoblja, vozila, plovila, letjelica, opreme ili materijala preko koristenih luka, zracnih luka ili cesta. Ombudsman ce imati bar jos jedan ured na teritoriju Federacije i Republike Srpske kao i na ostalim lokacijama, ako se to cini pogodnim.

U koristenju ovog prava IFOR ce uloziti sve razumne napore radi koordinacije i uzimanja u obzir potreba i zahtjeva odgovarajucih vlasti. Obavijest Stranke su duzne djelotvorno obavijestiti cijelo podrucje Bosne i Hercegovine o uvjetima ovog Sporazuma. Bosna i Hercegovina i entiteti nece ometati punu slobodu kretanja za osobe, robu, usluge i kapital u cijeloj Bosni i Hercegovini.