DIVERZANTSKI PRIRUCNIK PDF

DIVERZANTSKI PRIRUCNIK PDF

Download Prirucnik Za Diverzanta Search. Home · Prirucnik Za Diverzanta. Prirucnik Za Diverzanta. October 10, | Author: Olga Ivanovna | Category: N/ . PRIRUČNIK-ZA-DIVERZANTA. Home · PRIRUČNIK-ZA-DIVERZANTA. vatru gasi sebe spasi Author: Markus Matik. 23 downloads Views 6MB Size. Report. diverzantski prirucnik pdf to excel. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for diverzantski prirucnik pdf to excel. Will be grateful for any help!.

Author: Nilmaran Gardagul
Country: Greece
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 14 April 2011
Pages: 112
PDF File Size: 10.3 Mb
ePub File Size: 2.51 Mb
ISBN: 498-1-69625-671-2
Downloads: 29246
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashigis

Na prednjem delu sonde navrnuta je glava sa poklopcem koji ima 4 otvora. LONDON, 15th Septemberthe British Academy — States have a clear but largely unmet responsibility for full and transparent reporting of those killed in armed violence around the world.

Orijentacija karte — — — — — — — 4. Svaka komponenta se usitnjava zasebno. Pri aktiviranju na nagaz sila dejstvuje vertikalno. Smrznuti delovi su hladni, bledi, tvrdi i neosetljivi. Diverzantske jedinice grupebez obzira na uslove dejstva, treba uvek da imaju dve baze, od kojih je jedna osnovna, a druga rezervna. Detonatorska kapisla je veoma osetljiva na udar, trenje, varnicu i visoku tempera83 turu.

  GAMMA JULIAN HAVIL PDF

Vek upotrebe priruvnik dve godine.

diverzantski prirucnik pdf to excel

Okretanjem nareckanog prstena ulevo, IC detektorski ekran dovodi se u svetlosni snop. Claiming ordinary theft loss deductions for stock investments by andy torosyan andy torosyan explains the circumstances in which it might be possible to claim a section theft loss deduction for. Benzin Loj Etil pritucnik Natrijumhidroksid Voda 58 14 3 2 3.

Baterije staviti tako da plus pol bude napred. Od ukupno rodova sa 3. Kada nema pantocid-tableta, treba izraditi hlorni koncentrat. Trajnost ovog obroka je u letnjem periodu do 3 dana, a u zimskom do divetzantski dana. Ako ih nema, Sl. Priprema se tako da joj se delovi razdvoje i umesto leka nakapa inicijator.

Priručnik za diverzanta – Dragan Joksimović – Google Books

Izrada improvizovanih zapaljivih sredstava podrazumeva pripremu svakog od sastavnih delova i njihovo spajanje u jednu celinu. Mogu se konzervirati na dimu, kao i ostalo meso. Da bi se to sravnjivanje moglo obaviti, tj.

Masa pripale iznosi 1,75 g. Za to vreme se trotil u zrnu istopi. Kada se baterije isprazne izgube svoju snagu solenoid se zatvori i aktivira minu. Eksplozivna punjenja postavljaju se na trasformatore neposredno uz cev za dovod ulja. R — ukupan otpor, R1,2, I1 — otpor u pojedinim granama. Tablete su pakovane u fiole po 20 kom. Od mesta aktiviranja patrone se razbacuju oko 20 metara.

  APPAR THEVARAM PDF

Antimagnetna mina T M A – 3 si. Bilje se stavlja u slojevima. Metalne posude se pune sa oko ml rastvora. Mehanizmi za tempiranje — — — 4.

Ukoliko nit nije na nuli, punjenje se ponavlja. Aktivira se na otpust i potez.

Upotreba razmernika je vrlo jednostavna. Svetlost rakete je bele boje. Ako se upotrebljavaju za paljenje, obavezno se mora ispitati njihov napon. At the end of your study, Glavni delovi detektora su: Sila potezanja je 1,5—4 daN. Status physical downsides pik ba krave maglaj tesanj m1to hoi4 trailer for sale repertoar bioskopa diverzantski prirucnik.

Prirucnik Za Diverzanta – Free Download PDF

To uraditi i na preostala dva objekta. Zrna iz kazana vadi jedan vojnik. Ceo krug prema toj podeli ima 6. Te cevi mogu biti: Masa celokupnog obroka je oko grama. Na primeru koji je predstavljen na si. Koristi isto izbacno osnovno punjenje. Primarni objekti za diverzantska dejstva su: