ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Doll Yoktilar
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 24 December 2006
Pages: 61
PDF File Size: 17.53 Mb
ePub File Size: 12.1 Mb
ISBN: 659-6-39940-790-3
Downloads: 89320
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkigrel

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

U prvi svjetski rat uz neke modifika dsetruktivnosti i u drugi njemaki ili francuski, ruski, britanski vojnici ili su da bi se borili, jer su osjeali da bi izgubljeni rat znaio katastrofu za cijelu naciju. Ili moe zakljuiti da e se susjed, destruktivnossti je povrijedio, osvetiti kada vrijeme bude povoljno.

No, da bismo promatrali tu pojavu, ni u kom sluaju ne moramo ostati samo u psihoanalitikoj situaciji. Treba, nadalje, shvatiti da je samopotvrujua agresija rfomm kvaliteta za opstanak, a ne samo za ljhdske poseb nih, gore spominjanih, djelatnosti. Radi detaljnog uvida u narcisoidnost vidi E. To ne znai da je ono samo blef; to je dosta esto istina, ali ne uvijek. Groos pisao je da je bitni motiv u djejoj igri anahomija u bivanju uzrokom; to je bilo njegovo objanjenje djejeg zadovoljstva u pravljenju buke, razmicanju stvari, igranju u barama i slinim aktivnostima.

Razne psihoanalitike kole inile su to na razliite naine; Freudov izvorni ovjek bio je historijski konstrukt pripadnika patrijarhalno organizirane sku pine mukaraca kojom je vladao i koju je eksploatirao otac ti ranin, protiv kojeg su se sinovi bunili i ija je internalizacija os nova za formiranje superega i nove drutvene organizacije. Ta se uloga moe u potpunosti shvatiti samo ako je narcisoidnost osloboe na ograniavajueg okvira pozivanja na teoriju libida.

On moe, na primjer, zakljuiti da e, s obzirom na to da je njegovo pleme bogatije no susjedno, koje je dobro obueno u ratovanju, drugo pleme jednom napasti njegovo. Meu manama u ljud skoj prirodi ta je daleko ozbiljnija od boli poroda.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Meutim, ako bi se istim ivotinjama tada dali muki hormoni, one bi se ponovo po ele boriti, a ponovo bi prestale nakon vaenja mukog hormo na. No oduevljenje koje je vladalo na poetku rata ne stalo je nakon nekoliko mjeseci i nikada se nije obnovilo.

  INVESTING 101 KATHY KRISTOF PDF

Japanci su postali linosti budui da su stekli mo poet kom ovog stoljea; slika Kineza se promijenila iz istih razloga tek prije nekoliko godina. Strachey ; takoer vidi E. Raznim individualnim metoda ma se bore protiv ugnjetavanja svoje slobode kao to su tvrdo glavi negativizam, odbijanje hrane, odbijanje kontroliranja vre nja nude, mokrenje u krevet, sve do drastinijih metoda autisti-kog povlaenja i pseudomentalne debilnosti.

Pohlepa je jedna od najjaih neinstinktivnih strasti u ovjeku i jasni je simptom psihikog disfunkcioniranja ili unutranje praznine i neimanja sredita u sebi. Hitler je ak morao reirati lani napad na lesku radio-stanicu od stra ne navodnih Poljaka u stvari preruenih nacista da bi po budio osjeaj obrane protiv napada.

Drugi vaan faktor mogunosti rata je duboko uvrijeen osje-aj potovanja autoriteta i straha od njega. Svi imaju ista osjetila, intuicije i osjete, sline strasti, uzbuenja i emocije, ak i sloenije, kao to su ljubomora, sumnja, za vist, zahvalnost i velikodunost; varaju i osvetoljubivi su; po nekad su osjetljivi na ruganje i ak imaju osjeaj za humor; osjeaju divljenje anatlmija radoznalost; posjeduju iste sposobnosti oponaanja, erlch ideja i razum, iako na vrlo razliitim stupnjevima. Ono bi bilo razorno za elementarnu vezu odnosa izmeu mujaka i enke i, jo vanije s biolokog stajalita, bilo bi usmjereno na povredu enke na kojoj poiva odgovornost za odgajanje i uzdizanje po tomstva.

Izgleda jednostavno odrediti trenutak postanka ljudske jedin ke, no to je, u stvari, sloen problem. Lovako ponaanje homonida i ovjeka zasnovano je na uenju i iskustvu i izgleda da nije filogenetski programirano. Jedan od najdjelotvornijih naina da se oslobodimo briga je agresivnost. Kada se ovjek pojavio, njegovim su ponaanjem instinkti tek neznatno upravljali. Jo jedan razlog pridonio je raz voju tendencije negiranja pretpostavke fiksirane ljudske priro de; taj je pojam, naime, esto zloupotrebljavan kao zaklon iza kojeg je poinjeno najvie neljudskih djela.

Ja, koji sam zapravo mrav, pripadanjem grupi postajem div. Najdrastiniji primjer toga je robovanje drogi ovje ka koji je za njom pohlepan iako je u njegovom sluaju pohlepa pojaavana fiziolokim izvorima.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Efektivnost ovjekova svijest o sebi kao biu u stranom tegobnom svijetu i posljedini osjeaj nemoi Iako bi mogli njime ovladati. Iz progresivne perspektive inilo se da je civili zirani ovjek manje agresivan od primitivnog ovjeka, a jo po stojea pojava rata objanjena je kao da je uzrokovana uporno u agresivnih instinkata koji odbijaju popustiti blagotvornom utjecaju civilizacije.

  BA5417 DATASHEET PDF

Zbog toga ovjekova dstruktivnosti nije uzrokovana veim agresivnim potencijalom, ve injenicom da su stanja koja proizvode agresiju ea kod ljudi no kod ivotinja, koje ive u svom prirodnom boravitu.

Razlika izmeu defenzivne i maligne agresije ini to nepotrebnim. Nisu svi ljudi voljni upustiti se u tu pustolovinu, a najmanje oni koji bar na trenutak profitiraju jer su slijepi. Pa ipak, stajalite koje sam ovdje iznio dijele brojni istaknuti znanstvenici iji se cjelovit filozofski po gled razlikuje od prosjenog; posebno mislim na stajalita pale ontologa F.

Aktivni mii moe odrati takvu brzinu potronje erihc sika samo kratko vrijeme, dok nervni sistem i dalje troi kisik velikom brzinom tokom cijelog ivota, budan ili u snu, od ro enja pa do smrti.

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

To je est, ali i opasan, oblik postupa nja s potrebom za odnoenjem koja je obino pomijeana sa sadizmom ; u svom ekstremnom obliku on dovodi do nekih ob lika ludila. Zahtijevamo da spoznamo efekte i da sami budemo njihovi proizvoai. Ne moe se vratiti pred ljudskom stanju harmonije s prirodom i ne zna kamo e stii bude li iao naprijed. U odnosu prema stvarima alternativa je u stvaranju ili destru-iranju.

Kada se jednom postigne cilj, agresija i njeni emo cionalni ekvivalenti nestaju. Finding libraries that hold this item Sve u svemu, moe se rei da su glavni motivi njemakih ciljeva u ratu Takav mu je predmet potreban iz mnogih razloga. Unitava njem svijeta postajem siguran da me svijet nee smrskati.

You already recently rated this item. Na prvom mjestu ona unapreuje solidarnost i koheziju grupe, te olakava mani pulaciju apelirajui na narcisoidne predrasude. Bergouniouxa, anaromija zoologa i genetiara T. Pokuaj definiranja prirode ovjeka u pojmovima specifinih biolokih i mentalnih stanja naatomija vrste vodi nas raz miljanju o ovjekovu roenju.

U suprotnosti sa iroko rasprostranjenim miljenjem da je elja za slobodom proizvod kulture i, jo specifinije, da erch uvjetovana obrazovanjem, postoji opsena evidencija koja sugeri ra destrukhivnosti je elja za slobodom bioloka reakcija ljudskog organizma. Njegov zakljuak je bio: To je, u krajnjoj liniji, dokaz da netko jest.